Hälytysosasto

Hälytysosasto on ulospäin näkyvin osa palokunnan toiminnasta. Se hoitaa operatiiviset palo- ja pelastustoimen tehtävät joita Virtain alueella on vuositasolla n. 160 kpl ja ensivastetehtävät joita on n. 60 kpl. Liikenneonnettomuudet, automaattisen paloilmoittimen aiheuttamat hälytykset, rakennuspalot ja ensivaste ovat isoimmat tehtäväryhmät.

Osaston jäsenet saavat hälytykset robottipuheluina sekä secapp-hälytyksenä omaan matkapuhelimeensa Porin hätäkeskuksesta. Sammutussopimuksen mukaisesti palokuntamme ensimmäisen yksikkö on liikkeellä viidessä minuutissa hälytyksestä, joka päivä ympäri vuoden.

Osaston vahvuus on n. 20 enemmän ja vähemmän aktiivista jäsentä, ikähaarukan ollessa 20v - 65v. Se koostuu monenlaisista henkilöistä joiden koulutus- ja työtausta tuovat mukanaan erilaisia näkemyksiä, tietoja ja taitoja joita voi soveltaa myös palokuntatyössä.

Osaston harjoituksiin voi osallistua jo 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Hälytyksille osallistuminen sen sijaan vaatii väh. 18 vuoden iän, hyväksytysti suoritetun sammutustyökurssin sekä hyvän terveydentilan.

Harjoitukset ovat torstaisin klo 18.00 - 20.00, pl. kesäkausi ja juhlapyhät. Ne sisältävät mm. peruspalomiestaitoja ylläpitäviä harjoitteita, teoriaa, ensiapua sekä kelpoisuuksien ylläpitämiseen tarvittavia pakollisia harjoitteita (esim. savusukellus, ensivaste, korkealla työskentely ym.)